პერსონალური კაბინეტი |Student Portal|

კლუბში ინდივიდუალურად გაწევრიანების შემთხვევაში უნდა შევასოთ ინდივიდუალური წევრობის ფორმა. ინდივიდუალურად დარეგისტრირებული წევრები კლუბში მოხვდებიან რიგითობის მიხედვით. 
ერთ ჯგუფში წევრების რაოდენობა შეადგენს ოთხს.

როდესაც შეივსება ჯგუფი გამოგეგზავნებათ შეტყობინება თამაშის თარიღის შესახებ და სამმა წევრმა მაინც უნდა დაადასტუროს, რომ შეუძლია თამაშში მონაწილეობა. თუ ჯგუფის წევრი ზედიზედ სამჯერ უარს იტყვის ან არ უპასუხებს კლუბის შეტყობინებას მას გააუქმდება კლუბის წევრობა.

თამაშში მონაწილეობის დამადასტურებელი ჯგუფური ფოტო უნდა გაუგზავნოთ მხარდაჭერის ცენტს ან ატვირთოთ eDocument ველში.

ჯგუფის დარეგისტრირების შემთხვევაში  შეავსეთ ჯგუფის წევრობის ფორმა (ჩასქროლეთ ქვემოთ). 

ჯგუფის რეგისტრაციის შემთხვევაში უნდა დაარეგისტრიროთ 4 წევრი. როდესაც დაარეგისტრირებთ ჯგუფს გამოგეგზავნებათ შეტყობინება თამაშის თარიღის შესახებ და სამმა წევრმა მაინც უნდა დაადასტუროს, რომ შეუძლია აღნიშნულ თარიღში ჩაერთოს აქტივობაში. თუ ჯგუფის წევრი ზედიზედ სამჯერ უარს იტყვის ან არ უპასუხებს კლუბის შეტყობინებას მას გაუუქმდება კლუბის წევრობა. ახალი კლუბის წევრის დამატება შესაძლებელია რომელიმე მონაწილისათვის წევრობის უფლების გაუქმების ან უარის თქმის შემთხვევაში.
თამაშში მონაწილეობის დამადასტურებელი ჯგუფური ფოტო უნდა გაუგზავნოთ მხარდაჭერის ცენტრს ან ატვირთოთ eDocument ველში.

კლუბების წევრობა

.

.

error: Content is protected !!