თქვენი სარეგისტრაციო განაცხადი მიღებულია.

განაცხადის დადასტურების შეტყობინების შემდეგ გამოგეგზავნებათ  სტუდენტური პორტალის მომხმარებელი და პაროლი (სტუდენტურ პორტალზე ხორციელდება ადმინისტრაციული და სასწავლო აქტივობები).

error: Content is protected !!