პერსონალური კაბინეტი |Student Portal|

თქვენი ნაშრომი მიღებულია! ნაშრომის გასწორების შემდეგ მიიღებთ სასწავლო (OUTLOOK) ელ-ფოსტაზე შეტყობინებას აღდგენითი/ფინალური ფინალური გამოცდის შედეგების შესახებ.
ყურადღებით გადაამოწმეთ ელ-ფოსტის შეტყობინებები, 20 ქულაზე დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ განმეორებით ზეპირ გამოცდაზე გასვლა, რომელიც დაგენერირდება 11 მარტს 21:00 სთ-ზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თქვენს პროგრამის კოორდინატორს ნავიგაციის მენიუს “შეტყობინების” ველიდან.

error: Content is protected !!