მისაღები ტესტური გამოცდა

გამარჯობა, თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაელოდეთ შეხვედრის დაწყებას.
ყურადღებაა!
საგამოცდო შეხვედრა დაიწყება 20:50 სთ-ზე.

გამოცდის მიმდინარეობის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალამი და ფურცელი. სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან აპლიკაციების გამოყენება გამოცდის მიმდინარეობის დროს იკრძალება.
პორტალზე ტექსტის დაკოპირება ან სქრინშოტის გაკეთება იკრძალება. აღნიშნული ქმედება გააბათილებს თქვენს ნაშრომს.
სივრციდან საიდანაც ერთვებით საგამოცდო შეხვედრას დარჩით მარტო!
სხვა პირები საგამოცდო სივრცეში არ დაიშვებიან.

გმადლობთ! 

გამარჯობა, თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაელოდეთ შეხვედრის დაწყებას.
საგამოცდო შეხვედრა დაიწყება 21:00 სთ-ზე.

გამოცდის მიმდინარეობის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალამი და ფურცელი. სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან აპლიკაციების გამოყენება გამოცდის მიმდინარეობის დროს იკრძალება.
პორტალზე ტექსტის დაკოპირება ან სქრინშოტის გაკეთება იკრძალება. აღნიშნული ქმედება გააბათილებს თქვენს ნაშრომს.
სივრციდან საიდანაც ერთვებით საგამოცდო შეხვედრას დარჩით მარტო!
სხვა პირები საგამოცდო სივრცეში არ დაიშვებიან.

გმადლობთ! 

გამარჯობა, თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაელოდეთ შეხვედრის დაწყებას.
საგამოცდო შეხვედრა დაიწყება 21:15 სთ-ზე.

გამოცდის მიმდინარეობის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალამი და ფურცელი. სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან აპლიკაციების გამოყენება გამოცდის მიმდინარეობის დროს იკრძალება.
პორტალზე ტექსტის დაკოპირება ან სქრინშოტის გაკეთება იკრძალება. აღნიშნული ქმედება გააბათილებს თქვენს ნაშრომს.
სივრციდან საიდანაც ერთვებით საგამოცდო შეხვედრას დარჩით მარტო!
სხვა პირები საგამოცდო სივრცეში არ დაიშვებიან.

გმადლობთ! 

Student Portal | სტუდენტური სასწავლო პორტალი

გამარჯობა, დაელოდეთ შეხვედრის დაწყებას.
გმადლობთ! 

error: Content is protected !!